செப். 30-ம் தேதி வரை ரூ.2000 நோட்டுகள் செல்லும்

செப். 30-ம் தேதி வரை ரூ.2000 நோட்டுகள் செல்லும் | Reserve Bank of India | 2000 Rupees

செப். 30-ம் தேதி வரை ரூ.2000 நோட்டுகள் செல்லும் | Reserve Bank of India | 2000 Rupees