பள்ளிகள் ஜூன் 10 தான் ஆரம்பம்

பள்ளிகள் ஜூன் 10 தான் ஆரம்பம்! ஜூன் 3 இல்லை | முதலமைச்சர் சற்றுமுன் திடீர் அறிவிப்பு!

See More
ஜூன் 10க்கு பிறகுதான் பள்ளி கல்வித்துறை அறிவிப்பு

2019 ஜூன் 3 | ஜூன் 10க்கு பிறகுதான் பள்ளி கல்வித்துறை அறிவிப்பு! உண்மையா?

See More

2019 ஜூன் 3 கிடையாது ஜூன் 10க்கு பிறகுதான் பள்ளி கல்வித்துறை அறிவிப்பு

See More
2019 ஜூன் 3 கட்டாயம் பள்ளிகள் திறக்கும்

2019 ஜூன் 3 கட்டாயம் பள்ளிகள் திறக்கும் School Reopening Date Official Announcement

See More
பள்ளிகள் திறக்கும் தேதி அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அறிவிப்பு

பள்ளிகள் திறக்கும் தேதி அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அறிவிப்பு 2019 June

See More
பள்ளிகள் திறக்கும் தேதி ஜூன் 3ஆ

பள்ளிகள் திறக்கும் தேதி ஜூன் 3ஆ? இல்லையா பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிரடி அறிவிப்பு

See More