9, 10, 11ம் வகுப்பு மாணவர்கள் ஆல் பாஸ் உத்தரவு

9, 10, 11ம் வகுப்பு மாணவர்கள் ஆல் பாஸ் உத்தரவு- ரத்து செய்ய மறுப்பு!

9, 10, 11ம் வகுப்பு மாணவர்கள் ஆல் பாஸ் உத்தரவு- ரத்து செய்ய மறுப்பு!

See More
தமிழகத்தில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை

2021 பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை? தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு!!

தமிழகத்தில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை? தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு!

See More
9,10,11 மாணவர்கள் பள்ளிக்கு விடுமுறையா

9,10,11 மாணவர்கள் பள்ளிக்கு விடுமுறையா?

நாளை முதல் 9, 10, 11ம் வகுப்பு மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வர வேண்டாமா?

See More
9, 10, 11-ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் ஆல் பாஸ்

9, 10, 11-ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் ஆல் பாஸ்?

9, 10, 11-ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் பொதுத் தேர்வு இல்லாமால் தேர்ச்சி!

See More
தமிழக 10-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முக்கிய செய்தி

தமிழக 10-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முக்கிய செய்தி[05.07.2020]!

தமிழக 10-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முக்கிய செய்தி[05.07.2020]!

See More
10-ஆம் வகுப்பு தனித்தேர்வர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி

10-ஆம் வகுப்பு தனித்தேர்வர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி!

10-ஆம் வகுப்பு தனித்தேர்வர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி!

See More
10ஆம் வகுப்பு 2020 அறிவியல் பாடத்துக்கு எத்தனை மதிப்பெண்கள்

10ஆம் வகுப்பு 2020 அறிவியல் பாடத்துக்கு எத்தனை மதிப்பெண்கள்?

10ஆம் வகுப்பு 2020 அறிவியல் பாடத்துக்கு எத்தனை மதிப்பெண்கள்?

See More
10 ஆம் வகுப்பு தேர்வுகள் முழுமையாக ரத்து

10 ஆம் வகுப்பு தேர்வுகள் முழுமையாக ரத்து – முதலமைச்சர் அறிவிப்பு | DETAILED REPORT

10 ஆம் வகுப்பு தேர்வுகள் முழுமையாக ரத்து – முதலமைச்சர் அறிவிப்பு | DETAILED REPORT

See More
தமிழகத்தில் 10ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு ரத்து

தமிழகத்தில் 10ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு ரத்து!

தமிழகத்தில் 10ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு ரத்து; அனைவரும் ஆல் பாஸ்: முதல்வர் அதிரடி அறிவிப்பு!!  

See More
10ம் வகுப்பு தேர்வு ஒத்திவைக்கப்படுமா

10ம் வகுப்பு தேர்வு மீண்டும் ஒத்திவைக்கப்படுமா?

10ம் வகுப்பு தேர்வு மீண்டும் ஒத்திவைக்கப்படுமா?

See More