கோயில் நிலங்களின் விவரம் இணையத்தில் வெளியீடு!

கோயில் நிலங்களின் விவரம் இணையத்தில் வெளியீடு

கோயில் நிலங்களின் விவரம் இணையத்தில் வெளியீடு!

See More
tnhrce official website

TNHRCE Website – tnhrce official website – இந்து சமய அறநிலையத்துறை

TNHRCE Website – tnhrce official website தமிழ்நாடு அரசு இந்து சமய அறநிலையத்துறை வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடைத் தமிழ் கூறும் நல்லுலகில் “மாயோன் மேய காடுறை உலகமும்; சேயோன் மேய மைவரை உலகமும்; வேந்தன் மேய தீம்புனல் உலகமும்; வருணன் மேய பெருமணல் உலகமும்…” எனத் தொல்காப்பியம் நிலங்களுக்குரிய தெய்வங்களாக வகுத்துக் காட்டுகிறது. இதனடிப்படையில் முன்னோர் உள்ளக்கிடக்கையின் மரபுவழி தொடர்புகளாகவும், வரலாற்றுப் பெட்டகங்களாகவும் நிலைபெற்றுள்ள திருக்கோயில்கள் மற்றும் அதன் பண்பாட்டு அசைவுகளைக் காக்கும் பொருட்டு திருக்கோயில் […]

See More