தொலைந்த போன Smart Ration Card திரும்ப பெறுவது எப்படி

TNPDS 2019| தொலைந்த போன Smart Ration Card திரும்ப பெறுவது எப்படி?

How to Get Duplicate Smart Ration Card Online in Tamilnadu|TNPDS 2019

See More
tnpds -gov-in website not working - tnpds-net-in

TNPDS.GOV.IN 2018 வெப்சைட் ஏன் வேலை செய்யவில்லை?

TNPDS.GOV.IN 2018 வெப்சைட் ஏன் வேலை செய்யவில்லை?  

See More
TNPDS Smart Card Status Online - tnpds-co-in

How to Check TNPDS Smart Ration Card Status Online | Tnpds.co.in

How to Check TNPDS Smart Ration Card Status Online | Tnpds.co.in TNPDS Smart Card Status Online : Tamil Nadu Old ration cards will be automatically converted into the new smart ration cards by the government. TN Smart ration cards latest notification, changes, support will be available at the official web portal of TNPDS. How to […]

See More

TNPDS Online Smart Ration Card Correction in TamilNadu | Tnpds.co.in

TNPDS Online Smart Ration Card Correction in TamilNadu | Tnpds.co.in   TNPDS Ration Card Correction : Tamil Nadu Government has presented an new online system for digital smart ration card. TN Government has set up this smart ration card scheme to take the system to the next digital level. Tamil Nadu Old ration cards will […]

See More
தமிழகத்தில் இன்று முதல் 'ஸ்மார்ட்' ரேஷன் கார்டு கட்டாயம்

தமிழகத்தில் இன்று முதல் ‘ஸ்மார்ட்’ ரேஷன் கார்டு கட்டாயம்!

மார்ச் 1 2018 முதல் ரேஷன் பொருட்கள் வாங்க ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு கட்டாயம்!

See More