நிலம் வாங்கும்போது என்னென்ன ஆவணங்களைச் சரிபார்க்க வேண்டும்

நிலம் வாங்கும்போது (அ) நிலம் விற்கும் போது என்னென்ன ஆவணங்களைச் சரிபார்க்க வேண்டும்?

நிலம் வாங்கும்போது (அ) நிலம் விற்கும் போது என்னென்ன ஆவணங்களைச் சரிபார்க்க வேண்டும்?

See More

Tamil Nilam Website – tamilnilam.tn.gov.in

Tamil Nilam Website – tamilnilam.tn.gov.in   Welcome to Tamil Nilam Web Page   Tamil Nadu e-District Certificates https://edistricts.tn.gov.in/revenue/   Tamil Nilam – National Informatics Centre(NIC) A major e-Governance initiative of the Revenue Department of Govt. of Tamil Nadu. Currently implemented in all the Rural taluks in the State. Handles all the transactions relating to Land […]

See More