ஜூன் 30ம் தேதி வரை ஆப்லைன் முறையில் பத்திரம் பதிவு செய்யலாம்

ஜூன் 30ம் தேதி வரை ஆப்லைன் முறையில் பத்திரம் பதிவு செய்யலாம்! TNREGINET.GOV.IN

TNREGINET.GOV.IN, TNREGINET.NET இணையவழியில் ஆவண பதிவுகள் மேற்கொள்வதில் சிரமம் என புகார்! ஆப்லைன் முறையில் பத்திரம் பதிவு செய்யலாம்!  

See More
Stamp Duty Calculator tamil - tnreginet-org-in

land registration charges in tamilnadu 2018 calculator

Stamp Duty Property Calculation in Tamil After 09-06-2017 Gudeline Value – 2000(Rs./Sq.ft) சதுர அடி – 1000 சொத்து மதிப்பு – Rs.20,00,000 Stamp Duty (7%) – Rs.1,40,000 Registration Fee (4%) – Rs. 80,000 மொத்த கட்டணம் (11%) – Rs.2,20,000  

See More
Tamilnadu Duty and Fees 2018 - tnreginet-org-in

Tamilnadu Duty and Fees 2018 – TNREGINET.GOV.IN

TN Stamp Duty and Registration fee 2018    Tamilnadu Stamp Duty and Registration fee 2017 – 2018 Categories of Document Stamp Duty    Registration Fee 1 Conveyance (Sale) 7% on the market value of the property   4% on the market value of property. 2 Gift 7% on the market value of the Property 4% on […]

See More
தமிழ்நாடு அரசு ‘ஆன்லைன்’ பத்திரப்பதிவு சேவை

தமிழ்நாடு அரசு ‘ஆன்லைன்’ பத்திரப்பதிவு சேவை; இணையதள மையம் நடத்துபவர்களுக்கு பயிற்சி!

தமிழ்நாடு அரசு ‘ஆன்லைன்’ பத்திரப்பதிவு சேவை; இணையதள மையம் நடத்துபவர்களுக்கு பயிற்சி!  

See More
GUIDELINE VALUE தெரிந்து கொள்வது எப்படி

TNREGINET.GOV.IN வெப்சைட்-ல் GUIDELINE VALUE தெரிந்து கொள்வது எப்படி?

TNREGINET.GOV.IN வெப்சைட்-ல் GUIDELINE VALUE தெரிந்து கொள்வது எப்படி? Guideline Value – tnreginet.gov.in – guideline value for survey number – guideline value for survey number 2018  

See More
தமிழ்நாடு ஆன்லைன் பத்திரப் பதிவுத் துறையின் இ-சேவை எப்படி இருக்குனு தெரியுமா

TNREGINET.GOV.IN ஆன்லைன் பத்திரப்பதிவு சேவை எப்படி இருக்குனு தெரியுமா?

தமிழ்நாடு ஆன்லைன் பத்திரப் பதிவுத் துறையின் இ-சேவை எப்படி இருக்குனு தெரியுமா?    

See More
TNREGINET வெப்சைட்-ல் User Registration செய்வது எப்படி

how to create user registration account in new tnreginet website in tamil

TNREGINET வெப்சைட்-ல் User Registration செய்வது எப்படி?|create user registration account in new tnreginet website in tamil  

See More
தமிழ்நாடு பத்திரப் பதிவுக்கான புதிய இணையதளம் தொடக்கம்

தமிழ்நாடு பத்திரப் பதிவுக்கான புதிய இணையதளம் தொடக்கம்! TNREGINET.GOV.IN

தமிழ்நாடு பத்திரப் பதிவுக்கான புதிய இணையதளம் தொடக்கம்! TNREGINET.GOV.IN     TN TNREGINET NEW WEBSITE PORTAL – https://tnreginet.gov.in

See More
தமிழகத்தில் நாளை முதல் இணையவழியில் மட்டுமே பத்திரப் பதிவு

தமிழகத்தில் நாளை முதல் இணையவழியில் மட்டுமே பத்திரப் பதிவு!

தமிழகத்தில் வரும் 13.02.2018 முதல் இணைய வழியில் மட்டுமே பத்திரப் பதிவு!    

See More
சொத்து மற்றும் நிலத்தின் வழிகாட்டு மதிப்பை ஆன்லைன் மூலம் தெரிந்து கொள்வது எப்படி

How to Check Property & Land Guideline Value through Online in Tamil (தமிழ்)

நீங்கள் சொத்து மற்றும் நிலத்தின் வழிகாட்டு மதிப்பை ஆன்லைன் மூலம் தெரிந்து கொள்வது எப்படி?     http://www.tnreginet.net/guideline_value.asp

See More