கடைசி நாளான 17 ஆம் தேதி அத்திவரதர் தரிசனம் ரத்து!

கடைசி நாளான 17 ஆம் தேதி அத்திவரதர் தரிசனம் ரத்து! காரணம்?