அத்திவரதர் தரிசனத்தில் மின்சாரம் தாக்கி 30 பக்தர்கள் காயம்

அத்திவரதர் தரிசனத்தில் மின்சாரம் தாக்கி 30 பக்தர்கள் காயம் | Athi varadar darshan