மாவட்ட தொழில் மையம் திருநெல்வேலி

மாவட்ட தொழில் மையம் திருநெல்வேலி | District Industries Centre Tirunelveli

மாவட்ட தொழில் மையம் திருநெல்வேலி | District Industries Centre Tirunelveli

 

    district industries centre tirunelveli

Contact – District Industries Centre Tirunelveli

Contact Us

Mr.O.Murugesh,B.E.,

General Manager,
District Industries Centre,
St.Thomas Road,
High Ground, Tirunelveli-627011 , Tamilnadu .

Phone No: 0462-2572162.

Fax No: 0462-2572384.

Email Industries : [email protected]

District Industries Centre Tirunelveli Official Website

http://dictirunelveli.in/