ஸ்மார்ட் ரேஷன் அட்டையில் உங்கள் போட்டோ

HOW TO UPLOAD YOUR PHOTO ON SMART RATION CARD IN TAMIL – WWW.TNPDS.GOV.IN

உங்க ஸ்மார்ட் ரேஷன் அட்டையில் உங்கள் போட்டோவை எப்படி இணைப்பது?