அரசு திடீர் உத்தரவு ஒன்பது நாட்கள் பொங்கல் விடுமுறை

அரசு திடீர் உத்தரவு ஒன்பது நாட்கள் பொங்கல் விடுமுறை இந்த தகவல் யாருக்கெல்லாம் பொருந்தும் தெரியுமா?

அரசு திடீர் உத்தரவு ஒன்பது நாட்கள் பொங்கல் விடுமுறை இந்த தகவல் யாருக்கெல்லாம் பொருந்தும் தெரியுமா?  

See More
2020 ஆம் ஆண்டில் பொங்கல் பண்டிகை

2020 ஆம் ஆண்டில் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு தொடர் விடுமுறை.! | Holidays | Pongal Leave 2020

2020 ஆம் ஆண்டில் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு தொடர் விடுமுறை.! | Holidays | Pongal Leave 2020

See More
2020 பொங்கலுக்கு பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு எத்தனை நாட்கள் விடுமுறை

2020 பொங்கலுக்கு பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு எத்தனை நாட்கள் விடுமுறை?

2020 பொங்கலுக்கு பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு எத்தனை நாட்கள் விடுமுறை?

See More
வரும் 14-ஆம் தேதியும் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை விடப்படுமா

வரும் 14-ஆம் தேதியும் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை விடப்படுமா?

2020 பொங்கல் விடுமுறை 2020| பள்ளிகளுக்கு 14-ஆம் தேதி விடுமுறை விடப்படுமா?

See More
2020 பொங்கல் விடுமுறைஅரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் ஏமாற்றம்!!

2020 பொங்கல் விடுமுறை|அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் ஏமாற்றம்!!

2020 பொங்கல் விடுமுறை|அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் ஏமாற்றம்!!

See More