பெட்ரோல் ரூ.100-க்கு யார் காரணம்

பெட்ரோல் ரூ.100-க்கு யார் காரணம்?

பெட்ரோல் ரூ.100-க்கு காரணம் யார்? பிரதமர் மோடி கொடுக்கும் விளக்கம் தெரியுமா?