சென்னையில் கொரோனா பாதிப்பு எந்த பகுதியில் அதிகமாக உள்ளது

சென்னையில் கொரோனா பாதிப்பு எந்த பகுதியில் அதிகமாக உள்ளது தெரியுமா?

சென்னையில் கொரோனா பாதிப்பு எந்த பகுதியில் அதிகமாக உள்ளது தெரியுமா?