கோழிக்கறி, முட்டை சாப்பிட்டு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டதாக நிரூபித்தால்

கோழிக்கறி, முட்டை சாப்பிட்டு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டதாக நிரூபித்தால் ரூ.1 கோடி பரிசு!

கோழிக்கறி, முட்டை சாப்பிட்டு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டதாக நிரூபித்தால் ரூ.1 கோடி பரிசு!