கொரோனா பாதித்தவர்களில் 76% பேர் ஆண்கள்

கொரோனா பாதித்தவர்களில் 76% பேர் ஆண்கள்! உண்மையா?

கொரோனா பாதித்தவர்களில் 76% பேர் ஆண்கள்! உண்மையா?