கொரோனா பரிசோதனையை இலவசமாக நடத்துங்கள்

கொரோனா பரிசோதனையை இலவசமாக நடத்துங்கள்; உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!

கொரோனா பரிசோதனையை இலவசமாக நடத்துங்கள்; உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!