இறுதி போட்டியிலும் இந்தியா தான் வெல்லும்

இறுதி போட்டியிலும் இந்தியா தான் வெல்லும் – சிவராமகிருஷ்ணன், முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்