பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்புடன் 1000 ரூபாய்!

TN Pongal Gift Scheme 2019 – பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்புடன் 1000 ரூபாய்!

தமிழகத்தில் அனைத்து ரேஷன் கார்டுகளுக்கும் பொங்கல் பரிசுடன் 1000 ரூபாய்!