வருங்கால முதல்வர் என்ற கோஷத்தை முதலில் நிறுத்துங்கள்

“வருங்கால முதல்வர் என்ற கோஷத்தை முதலில் நிறுத்துங்கள்” : ரஜினிகாந்த் Full Speech