2019 முதல் அமலாகும் பிளாஸ்டிக் தடை

2019 முதல் அமலாகும் பிளாஸ்டிக் தடை! மீண்டும் வருகிறது மஞ்சப்பைகள்!