விவசாயிகளுக்கு ரூ.6 ஆயிரம் வழங்க அரசாணை

விவசாயிகளுக்கு ரூ.6 ஆயிரம் வழங்க அரசாணை; தமிழக அரசு உத்தரவு!

விவசாயிகளுக்கு ரூ.6 ஆயிரம் வழங்க அரசாணை; தமிழக அரசு உத்தரவு!