ரஜினியின் வீடியோ, ட்வீட்டையும் நீக்கியது ட்விட்டர்!

ரஜினியின் வீடியோ, ட்வீட்டையும் நீக்கியது ட்விட்டர்! ரசிகர்கள் கொந்தளிப்பு!!!

ரஜினியின் வீடியோ, ட்வீட்டையும் நீக்கியது ட்விட்டர்! ரசிகர்கள் கொந்தளிப்பு!!!