முகக்கவசங்களை அதிக விலைக்கு விற்றால்

முகக்கவசங்களை அதிக விலைக்கு விற்றால் கடும் நடவடிக்கை; தமிழக அரசு எச்சரிக்கை!

முகக்கவசங்களை அதிக விலைக்கு விற்றால் கடும் நடவடிக்கை; தமிழக அரசு எச்சரிக்கை!