மின் தடை உள்ளிட்ட மின்சாரம் தொடர்பான புகார்

மின் தடை உள்ளிட்ட மின்சாரம் தொடர்பான புகார்; விரைவில் ‘மொபைல் ஆப்’ தமிழக மின் வாரியம்!

மின் தடை உள்ளிட்ட மின்சாரம் தொடர்பான புகார்; விரைவில் ‘மொபைல் ஆப்’ தமிழக மின் வாரியம்!