பெரியார் சர்ச்சை - நான் கூறியது உண்மை, மன்னிப்பு கேட்க முடியாது

மன்னிப்பு கேட்க முடியாது; ரஜினிகாந்த் அதிரடி பேட்டி!

மன்னிப்பு கேட்க முடியாது; ரஜினிகாந்த் அதிரடி பேட்டி!