கரோனா அச்சம் தமிழகம் முழுவதும் பள்ளிகளுக்கு

பள்ளிகளுக்கு 15 March முதல் 15 நாள் விடுமுறை தமிழக அரசு அறிவிப்பு?

கரோனா அச்சம் தமிழகம் முழுவதும் பள்ளிகளுக்கு 15 March முதல் 15 நாள் விடுமுறை தமிழக அரசு அறிவிப்பு?