தமிழக போஸ்ட் ஆபீஸ் 4442 வேலை 2019

தமிழக போஸ்ட் ஆபீஸ் 4442 வேலை 2019 – அஞ்சல் துறை அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு – WARNING!

தமிழக போஸ்ட் ஆபீஸ் 4442 வேலை 2019 – முக்கிய செய்தி(17.05.2019) | Tn Gds 4442 Jobs Awareness 2019

Disclaimer :

Department of Posts does not make any phone calls/SMS to the candidates for depositing any money. Selected candidate is getting system generated SMS only for his selection. The correspondence, if any, is made with candidates through respective Recruiting authority only. Candidates are advised not to disclose their registration number and mobile numbers and be guarded against any unscrupulous phone calls.