தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு முன் ஊதிய உயர்வு ரத்து

தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு முன் ஊதிய உயர்வு ரத்து; தமிழக அரசு அதிரடி அரசாணை வெளியீடு!

தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு முன் ஊதிய உயர்வு ரத்து!