தமிழகத்தில் பிளாஸ்டிக் பொருள்களுக்கு தடை எப்போது

தமிழகத்தில் பிளாஸ்டிக் பொருள்களுக்கு தடை எப்போது?|tamilnadu notification on plastic ban

தமிழகத்தில் பிளாஸ்டிக் பொருள்களுக்கு தடை எப்போது தெரியுமா?