தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் குறித்து பொதுமக்கள் அச்சப்படத் தேவையில்லை

தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் குறித்து பொதுமக்கள் அச்சப்படத் தேவையில்லை! – சுகாதாரத்துறை செயலாளர்!

தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் குறித்து பொதுமக்கள் அச்சப்படத் தேவையில்லை! – சுகாதாரத்துறை செயலாளர்!