தஞ்சை பெரிய கோயில் குடமுழுக்கு- 2ம் கால யாகசாலை பூஜை

தஞ்சை பெரிய கோயில் குடமுழுக்கு- 2ம் கால யாகசாலை பூஜை | Thanjai Periya Kovil 2020

தஞ்சை பெரிய கோயில் குடமுழுக்கு- 2ம் கால யாகசாலை பூஜை | Thanjai Periya Kovil 2020