பூஜிக்கப்பட்ட கலசங்கள் கோபுரம் நோக்கி கொண்டு செல்லப்படும் காட்சி

தஞ்சை குடமுழுக்கு விழா : பூஜிக்கப்பட்ட கலசங்கள் கோபுரம் நோக்கி கொண்டு செல்லப்படும் காட்சி!

தஞ்சை குடமுழுக்கு விழா : பூஜிக்கப்பட்ட கலசங்கள் கோபுரம் நோக்கி கொண்டு செல்லப்படும் காட்சி!