கைதட்டினால் கொரோனா சாகுமா

கைதட்டினால் கொரோனா சாகுமா? ஹெலிகாப்டரில் இருந்து மருந்து தூவுவார்களா?

கைதட்டினால் கொரோனா சாகுமா? ஹெலிகாப்டரில் இருந்து மருந்து தூவுவார்களா?