கதாநாயகன் என்பதால் நேரடியாக எம்.பி. தேர்தலில் போட்டி

“கதாநாயகன் என்பதால் நேரடியாக எம்.பி. தேர்தலில் போட்டி” – பவர்ஸ்டார் சீனிவாசன்