எச்சரிக்கை; ஹலோ சார் உங்க ஏ.டி.எம் கார்டு நம்பர் சொல்லுங்க

எச்சரிக்கை; ஹலோ சார் பேங்க்ல இருந்து பேசுறோம்; உங்க ஏ.டி.எம் கார்டு நம்பர் சொல்லுங்க!!

எச்சரிக்கை; ஹலோ சார் பேங்க்ல இருந்து பேசுறோம்; உங்க ஏ.டி.எம் கார்டு நம்பர் சொல்லுங்க!!