இருசக்கர வாகனத்திற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான வயது வரம்பு

இருசக்கர வாகனத்திற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான வயது வரம்பு, 45 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது : எஸ்.பி.வேலுமணி

இருசக்கர வாகனத்திற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான வயது வரம்பு, 45 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது : எஸ்.பி.வேலுமணி