சீனாவில் தீவிரம் அடையும் கொரோனா

அதிர்ச்சி! ஒரே நாளில் 45 பேர் மரணம்; 11,000 பேருக்கு பாதிப்பு.. சீனாவில் தீவிரம் அடையும் கொரோனா!

அதிர்ச்சி! ஒரே நாளில் 45 பேர் மரணம்; 11,000 பேருக்கு பாதிப்பு.. சீனாவில் தீவிரம் அடையும் கொரோனா!