அங்கீகாரம் இல்லாத 700 பள்ளிகள் மீது நடவடிக்கை

அங்கீகாரம் இல்லாத 700 பள்ளிகள் மீது நடவடிக்கை; பள்ளிக்கல்வித் துறை அதிரடி முடிவு!