11ஆம் வகுப்பிற்கும் பொதுத்தேர்வு ரத்தாகுமா

11ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு 2020 ரத்தாகுமா? முதல்வர் பதில்!

11ஆம் வகுப்பிற்கும் பொதுத்தேர்வு ரத்தாகும் வாய்ப்பு உண்டா?