கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பாடகி கனிகா கபூர் மீது வழக்குப்பதிவு

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பாடகி கனிகா கபூர் மீது வழக்குப்பதிவு!

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பாடகி கனிகா கபூர் மீது வழக்குப்பதிவு!