கேரளா மாநிலத்தில் கொரோனாவுக்கு முதல் உயிரிழப்பு

கேரளா மாநிலத்தில் கொரோனாவுக்கு முதல் உயிரிழப்பு!

கேரளா மாநிலத்தில் கொரோனாவுக்கு முதல் உயிரிழப்பு!