25% கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டத்தில் 81,000 ஏழை மாணவர்களுக்கு அட்மிஷன்

Tamilnadu RTE 2019-20 |25% கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டத்தில் 81,000 ஏழை மாணவர்களுக்கு அட்மிஷன்!

See More
25% இலவச கல்வி திட்டத்தில் மாணவர் சேர்க்கையை அரசே ஏற்று நடத்த முடிவு

25% இலவச கல்வி திட்டத்தில் மாணவர் சேர்க்கையை அரசே ஏற்று நடத்த முடிவு!

See More
தனியார் பள்ளிகளில் 25 இட ஒதுக்கீடு - எத்தனை பேர் பதிவு செய்துள்ளனர்

தனியார் பள்ளிகளில் 25 இட ஒதுக்கீடு – எத்தனை பேர் பதிவு செய்துள்ளனர்?

See More
Tamilnadu RTE Act 2009 இலவச சேர்க்கை - தகுதி என்ன விண்ணப்பிப்பது எப்படி

Tamilnadu RTE Act 2009 இலவச சேர்க்கை|தகுதி என்ன?விண்ணப்பிப்பது எப்படி? FAQ!

See More
2019 ஏழை மாணவர்களுக்கு தனியார் பள்ளி இலவச சேர்க்கை விண்ணப்பிப்பது எப்படி

2019 ஏழை மாணவர்களுக்கு தனியார் பள்ளி இலவச சேர்க்கை விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Tamilnadu RTE Act 2009 – 25% Reservation 2019-2020 |2019 ஏழை மாணவர்களுக்கு தனியார் பள்ளி இலவச சேர்க்கை! RTE Act, 2009 – 25% Reservation 2019-2020 – ONLINE REGISTRATION(கட்டாயக்கல்விஉரிமைச்சட்டம் 2009 – 25% இடஒதுக்கீடு 2019-2020 – ஆன்லைன் – விண்ணப்பதிவு)

See More
2019 ஏழை மாணவர்களுக்கு தனியார் பள்ளிகளில் இலவச சேர்க்கை

2019 ஏழை மாணவர்களுக்கு தனியார் பள்ளி இலவச சேர்க்கை: நாளை ஏப். 22 2019 முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்!

Tamilnadu RTE Act 2009 – 25% Reservation 2019-2020 | நாளை முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்!

See More
Tamilnadu RTE Act 2009 - 25% Reservation 2019-2020

Tamilnadu RTE Act 2009 – 25% Reservation 2019-2020 |ஏப். 22 2019 முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்!

ஏழை மாணவர்களுக்கு தனியார் பள்ளிகளில் இலவச சேர்க்கை: ஏப். 22 2019 முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்!

See More