2020 தமிழக பட்ஜெட் - பள்ளிக்கல்வித் துறை

2020 தமிழக பட்ஜெட் – பள்ளிக்கல்வித் துறைக்கு ஒதுக்கீடு எவ்வளவு?

2020 தமிழக பட்ஜெட் – பள்ளிக்கல்வித் துறைக்கு ஒதுக்கீடு எவ்வளவு?

See More
2020 தமிழகத்தின் மொத்த வருவாய் எவ்வளவு

2020 தமிழகத்தின் மொத்த வருவாய் எவ்வளவு? செலவு எவ்வளவு.. தமிழக பட்ஜெட் 2020 விவரம்!

2020 தமிழகத்தின் மொத்த வருவாய் எவ்வளவு? செலவு எவ்வளவு.. தமிழக பட்ஜெட் 2020 விவரம்!

See More
தமிழகத்தின் கடன் தொகை எவ்வளவு தெரியுமா

2020-21 தமிழக பட்ஜெட்; தமிழகத்தின் கடன் தொகை எவ்வளவு தெரியுமா?

2020-21 தமிழக பட்ஜெட்; தமிழகத்தின் கடன் தொகை எவ்வளவு தெரியுமா?

See More