அனந்தசரஸ் குளத்தில் வைத்தபின் அத்தி வரதர் அரிய காட்சி

அத்திவரதர் அரிய புகைப்படம்! சமுக வலைதலங்களில் வைரல்!!

See More
Athivaradhar 27th Day Dharisanam

Athivaradhar 27th Day Dharisanam , Extremly Crowded

See More
athi varadar temple 27th day

athi varadar temple | 27th day | athi varadaraja perumal kanchipuram| அத்தி வரதர் வீடியோ(27.7.2019)

See More
athi varadar temple 24th day

athi varadar temple | 24th day | athi varadaraja perumal kanchipuram| அத்தி வரதர் வீடியோ(24.7.2019)

See More
Athivaradhar 24th Day Dharisanam

Athivaradhar 24th Day Dharisanam , Nindra Kolam Date

See More
40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு (ஜூலை. 3, 1979) அத்திவரதர் பிரபல ஆங்கில பத்திரிக்கை படத்துடன் செய்தி!

அத்திவரதர் நீரில் இருந்து வெளியே எடுத்து பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய வைக்கப்பட்டதற்கான அன்றைய பிரபல ஆங்கில பத்திரிக்கை படத்துடன் செய்தி. #Athivaradar1979

See More
Athi Varadar Day 23 Darshan

Athi Varadar Day 23 Darshan | அத்திவரதர் சயன கோல நேரடி வீடியோ 23-ஆம் நாள்(23.07.2019)

athi varadar temple | 23rd day | athi varadaraja perumal kanchipuram| அத்தி வரதர் வீடியோ(23.7.2019)

See More
Athivaradhar 23rd Day Dharisanam

Athivaradhar 23rd Day Dharisanam , Special Arrangements

See More
athi varadar temple 22nd day

athi varadar temple | 22nd day | athi varadaraja perumal kanchipuram| அத்தி வரதர் வீடியோ(22.7.2019)

Athi Varadar Day 22 Darshan | அத்திவரதர் சயன கோல நேரடி வீடியோ 22-ஆம் நாள்(22.07.2019))

See More
athi varadar temple 15th day

athi varadar temple | 15th day | athi varadaraja perumal kanchipuram| அத்தி வரதர் வீடியோ(15.7.2019)

Athivaradhar Dharisanam Live(15.07.2019) – அத்தி வரதர் சயன கோல தரிசன நேரடி காட்சி!

See More