Kalvi TV கல்வித் தொலைக்காட்சியில் எந்தெந்த வகுப்புகளுக்கு பாடங்கள்

Kalvi TV| கல்வித் தொலைக்காட்சியில் எந்தெந்த வகுப்புகளுக்கு பாடங்கள் நடத்தப்படுகிறது?

Kalvi TV| கல்வித் தொலைக்காட்சியில் எந்தெந்த வகுப்புகளுக்கு பாடங்கள் நடத்தப்படுகிறது? நமது கல்வி தொலைக்காட்சியில் ( Kalvi tholaikatchi ) முதல் வகுப்பு பாடங்கள், 2 ஆம் வகுப்பு பாடங்கள், 3 ஆம் வகுப்பு பாடங்கள், 4 ஆம் வகுப்பு பாடங்கள், 5 ஆம் வகுப்பு பாடங்கள், 6 ஆம் வகுப்பு பாடங்கள், 7 ஆம் வகுப்பு பாடங்கள், 8 ஆம் வகுப்பு பாடங்கள், 9 ஆம் வகுப்பு பாடங்கள், 10 ஆம் வகுப்பு பாடங்கள், 11 […]

See More