விரைவில் 2003-ஆம் ஆண்டிற்கு முந்தைய வாகனங்கள் திருப்பதிக்கு செல்ல தடை

விரைவில்! 2003-ஆம் ஆண்டிற்கு முந்தைய வாகனங்கள் திருப்பதிக்கு செல்ல தடை!

திருமலைக்கு 2003ம் ஆண்டிற்கு முந்தைய வாகனங்கள் செல்ல, தேவஸ்தானம் தடை விதித்துள்ளது!

See More