பிளஸ் 2 தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ் பெற 2018

TN +2 மாணவர்களுக்கு இன்று முதல் தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ் கிடைக்கும்!

TN +2 மாணவர்களுக்கு இன்று முதல் தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ் கிடைக்கும்! TN Plus 2 2018 : இன்று முதல் தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ் பெறலாம்! மார்ச்/ஏப்ரல் 2018 – தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் (Provisional Mark Certificate) பிளஸ் 2 தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ் பெற http://www.dge.tn.nic.in  

See More