50 ஆயிரம் விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சார இணைப்பு

50 ஆயிரம் விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சார இணைப்பு பெறுவது எப்படி?

50 ஆயிரம் விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சார இணைப்பு பெறுவது எப்படி?

See More
இரவு 9.00 மணி முதல் 9.09 மணி வரை மின் விளக்குகளை மட்டும்

நாளை[05.04.2020] மின் விளக்குகளை மட்டும் அணையுங்கள்;மின் சாதனங்களை அணைக்க வேண்டாம்!

தமிழகத்தில் நாளை{05.04.2020} இரவு 9.00 மணி முதல் 9.09 மணி வரை மின் விளக்குகளை மட்டும் அணையுங்கள்!

See More