2021 பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு தள்ளிவைக்கப்படுமா

2021 பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு தள்ளிவைக்கப்படுமா?

2021 பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வை தள்ளிவைக்க வாய்ப்பு?

See More
10, 11, 12ஆம் வகுப்புகளுக்கு 2021-இல் பொதுத் தேர்வு ரத்து

10, 11, 12ஆம் வகுப்புகளுக்கு 2021-இல் பொதுத் தேர்வு ரத்து?

10, 11, 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு 2021 நடக்குமா?

See More
10, 11, 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத்தேர்வு 2021 எப்போது

10, 11, 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத்தேர்வு 2021 எப்போது?

10, 11, 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத்தேர்வு 2021 எப்போது?

See More
தமிழகத்தில் பள்ளிகளுக்கு காலாண்டு விடுமுறை அறிவிப்பு

தமிழகத்தில் பள்ளிகளுக்கு காலாண்டு விடுமுறை அறிவிப்பு!

தமிழகத்தில் பள்ளிகளுக்கு காலாண்டு விடுமுறை அறிவிப்பு!

See More
10-ம் வகுப்பு தேர்வை ஜூன் 15-ல் நடத்த அனுமதி இல்லை; அரசின் முடிவு

10-ம் வகுப்பு தேர்வை ஜூன் 15-ல் நடத்த அனுமதி இல்லை; அரசின் முடிவு?

10-ம் வகுப்பு தேர்வை ஜூன் 15-ல் நடத்த அனுமதி இல்லை; அரசின் முடிவு?

See More
10-ம் வகுப்புத் தேர்வை நடத்த அவசரம் காட்டுவது ஏன்

10-ம் வகுப்புத் தேர்வை நடத்த அவசரம் காட்டுவது ஏன்?

10-ம் வகுப்புத் தேர்வை நடத்த அவசரம் காட்டுவது ஏன்?

See More
10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறை

10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறை; தமிழக அரசு வெளியீடு!

10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறை; தமிழக அரசு வெளியீடு!

See More
2020-21 கல்வியாண்டில் 100 நாட்கள் மட்டுமே பள்ளிகள் திறக்கப்படும்

2020-21 கல்வியாண்டில் 100 நாட்கள் மட்டுமே பள்ளிகள் திறக்கப்படும்!

2020-21 கல்வியாண்டில் 100 நாட்கள் மட்டுமே பள்ளிகள் திறக்கப்படும்!

See More
2020 பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு

2020 பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு!

2020 பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு!

See More
விரைவில் 10, 11, 12 ஆம் வகுப்புகளுக்கு இ-புத்தகம் வெளியீடு

விரைவில் 10, 11, 12 ஆம் வகுப்புகளுக்கு இ-புத்தகம் வெளியீடு!

விரைவில் 10, 11, 12 ஆம் வகுப்புகளுக்கு இ-புத்தகம் வெளியீடு!

See More